Sinpps s.r.o.

(+420) 241 400 808 sinpps@sinpps.cz

Menu
Naše služby

Projektová činnost

Nabízíme komplexní zpracování projektové dokumentace v rozsahu:

 • Průzkumné práce, včetně průzkumu výskytu inženýrských sítí
 • Zpracování podkladů pro územně plánovací dokumentaci
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro ohlášení stavby
 • 3D Vizualizace
 • Návrh dopravně inženýrských opatření
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně rozpočtů
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Autorský dozor projektanta


Projektová činnost společnosti je zaměřena na zpracování projektové dokumentace všech stupňů, od studie až k dokumentaci pro provádění stavby v následujících oborech:

Dopravní stavby

Projektová činnost společnosti je zaměřena na zpracování projektové dokumentace všech stupňů, od studie až k dokumentaci pro provádění stavby v následujících oborech:

 • Rekonstrukce místních komunikací a veřejných ploch
 • Souvislé údržby a opravy komunikací
 • Projekty dopravně bezpečnostních úprav
 • Chodníkové programy
 • Projekty bezbariérových přechodů
 • Řešení dopravy v klidu
 • Projekty cyklotras
 • Návrhy dopravního značení
 • Dopravně inženýrská opatření

Vodohospodářské a inženýrské stavby

 • Projekty vodovodních a kanalizačních řadů
 • Revitalizace a úprava vodních toků a nádrží

Stavby krajinného inženýrství a ekologické stavby

 • Rekultivace pozemků
 • Návrhy zalesnění


Investorsko-inženýrská a konzultační činnost

 • Zajištění a projednání projektu pro územní řízení
 • Zajištění a projednání projektu pro stavební povolení
 • Výkon technického dozoru investora
 • Zajištění kolaudace

Všechny  práce jsou zajišťovány autorizovanými osobami v daném oboru.

Některé specializované činnosti zajišťuje firma prostřednictvím stálých a osvědčených subdodavatelů.

Pre-made Skins

Here you can see the pre-made skins for Vertikal. Vertikal is a true high quality and clean multi-purpose theme which will fit for any business and websites.

Please take a look at these demos. We believe Vertikal will suit for you and you will love it as much as we do...

Pre-made skins