Sinpps s.r.o.

(+420) 241 400 808 sinpps@sinpps.cz

Menu

Základní údaje o firmě:

Společnost byla založena v roce 1994 a navázala na dlouholeté zkušenosti zakládajících členů společnosti zejména v oblasti projekční a  inženýrské činnosti na stavbách na území hl.m. Prahy.

V současné době firma nabízí kompletní stavebně inženýrské služby, studie, projekty, finanční odhady, inženýrskou činnost pro nové stavby i rekonstrukce a konzultační činnost v následujících oblastech:

  • Dopravní stavby
  • Vodohospodářské stavby
  • Inženýrské stavby
  • Ekologické stavby a stavby krajinného inženýrství

Tyto činnosti zajišťuje firma komplexně ve spolupráci se specialisty v oborech:

  • Geodézie
  • Geologie a hydrogeologie
  • Dendrologie
  • Posuzování staveb na životní prostředí
  • Oceňování staveb

Certifikáty, osvědčení:

Společnost má zaveden systém managementu  jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001.

Všechny činnosti jsou ve firmě zajišťovány výhradně autorizovanými osobami v příslušných oborech.

Pojištění:

Společnost je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem odborné činnosti autorizovaných osob.

Pre-made Skins

Here you can see the pre-made skins for Vertikal. Vertikal is a true high quality and clean multi-purpose theme which will fit for any business and websites.

Please take a look at these demos. We believe Vertikal will suit for you and you will love it as much as we do...

Pre-made skins